• +66 956742567
  • info@cafevlv.com
  • Bangkok, Thailand
อื่นๆ
รู้จักการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการป้องกันปัญหาเพลิงไหม้

รู้จักการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการป้องกันปัญหาเพลิงไหม้

การตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้จากหลายๆปัจจัยเราจึงต้องมีการตรวจสอบและทดสอบการใช้งานอยู่เป็นประจำ สาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาทและมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆ เช่น ประมาทในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงทั้งน้ำมันและแก๊ส เพลิงไหม้ที่สร้างความสูญเสียใหญ่เกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ อย่างการเผาขยะ ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของเพลิงไหม้ จากการใช้งานนาน ขาดการดูแล ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือการใช้เครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้น การป้องกัน จึงมีความสำคัญในการช่วยลดความสูญเสียต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สินของเรา เราจึงต้องรู้จักการตรวจสอบระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เพราะฉะนั้นการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นั้น มีความสำคัญมากเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ของคุณยังใช้งานได้ปกติดี รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องทำการบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบอยู่ตลอด การตรวจสอบประจำปีจะทำการตรวจเช็ค ทั้งตู้คอนโทรล และอุปกรณ์แจ้งเตือนต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกตัว อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติดี และเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นระบบจะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

โดยจะมีขั้นตอนการตรวจทดสอบ ดังนี้

  1. การตรวจสอบตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  การตรวจสอบสภาพและการทดสอบความผิดปกติของการทำงานระบบความคุมทั้งหมดของระบบแจ้งเตือนสัญญาณ
  2. การตรวจสอบสภาพโดยรวมของแบตเตอร์รี่และตรวจขั้วแบตเตอรี่ ตรวจเช็คอายุการใช้งานอย่างละเอียด
  3. การตรวจสอบหลอดไฟโชว์ว่าแสดงสถานะการแจ้งเตือนต่างๆได้ถูกต้องแม่นยำอยู่หรือไม่  ตรวจสอบฟังก์ชั่นการควบคุมและการสั่งงานต่างๆว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่
  4. การตรวจสอบเสียงสัญญาณแจ้งเตือนว่ายังใช้งานตามระบบควบคุมได้อย่างถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานการทำงานของระบบ

การป้องกันปัญหาเพลิงไหม้ คือ การจัดระเบียบภายในอาคาร เก็บกวาด รักษา ระวังสิ่งที่จะสามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้ เช่น อย่าจุดเทียนไหว้พระทิ้งไว้ อย่าเสียบสายไฟฟ้าค้างไว้ตลอดทั้งวัน ทั้งคืน อย่าติดตั้งเครื่องไฟฟ้า ติดฝาผนังเกินไป เพราะความร้อนจะระบายออกไม่ได้ อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ มีการปลอมแปลง ไฟฟ้าลัดวงจร สายไฟที่เก่าเปื่อย หลีกเลี่ยง กระแสไฟใกล้มือเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เป็นต้น

ระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้และแจ้งผลให้คนที่อยู่ในอาคารได้รับรู้ระบบต้องมีการตรวจจับได้ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับเหตุหรือแก้ไขเหตุการณ์ก่อนที่เกิดความร้ายแรงและแจ้งให้คนที่อยู่บริเวณนั้นทราบ จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบระบบและตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อยู่เสมอเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม การรู้วิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ก็สำคัญเช่นกัน ถ้าทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปการเกิดเหตุเพลิงไหม้จะมีเปอร์เซ็นเกิดขึ้นได้น้อยมากหรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถควบคุมเหตุได้ทัน