• +66 956742567
  • info@cafevlv.com
  • Bangkok, Thailand

รู้จักการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการป้องกันปัญหาเพลิงไหม้

การตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้จากหลายๆปัจจัยเราจึงต้องมีการตรวจสอบและทดสอบการใช้งานอยู่เป็นประจำ สาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาทและมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆ เช่น ประมาทในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงทั้งน้ำมันและแก๊ส เพลิงไหม้ที่สร้างความสูญเสียใหญ่เกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ อย่างการเผาขยะ ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของเพลิงไหม้ จากการใช้งานนาน ขาดการดูแล ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือการใช้เครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้น การป้องกัน จึงมีความสำคัญในการช่วยลดความสูญเสียต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สินของเรา เราจึงต้องรู้จักการตรวจสอบระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพราะฉะนั้นการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นั้น มีความสำคัญมากเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ของคุณยังใช้งานได้ปกติดี รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องทำการบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบอยู่ตลอด การตรวจสอบประจำปีจะทำการตรวจเช็ค ทั้งตู้คอนโทรล […]